hus > Nyheter > Bransjenyheter

Forholdsregler ved bruk av solcelleomformere

2022-02-15

1. Følg strengt kravene iinverterdrifts- og vedlikeholdsmanual for å koble til og installere utstyret. Under installasjonen bør det kontrolleres nøye: om tråddiameteren oppfyller kravene; om komponentene og terminalene er løse under transport; om isolasjonen skal være godt isolert; om jordingen av systemet oppfyller kravene.
2. Den skal betjenes og brukes i strengt samsvar med bestemmelsene iinverterbruks- og vedlikeholdshåndbok. Spesielt: før du starter maskinen, vær oppmerksom på om inngangsspenningen er normal; under drift, vær oppmerksom på om rekkefølgen for å slå på og av maskinen er riktig, og om indikasjonene til hver måler og indikatorlampe er normale.
3. Deninverterhar generelt automatisk beskyttelse for elementer som strømbryter, overstrøm, overspenning, overoppheting, etc. Derfor, når disse fenomenene oppstår, er det ikke nødvendig å slå av manuelt; beskyttelsespunktet for automatisk beskyttelse er vanligvis satt på fabrikken og trenger ikke justeres på nytt.
4. Det er høy spenning iinverterkabinett. Vanligvis bør operatøren ikke åpne skapdøren, og skapdøren skal være låst til ordinære tider.

5. Når romtemperaturen overstiger 30°C, bør det iverksettes tiltak for å spre varme og kjøle ned for å forhindre utstyrssvikt og forlenge utstyrets levetid.