hus > Nyheter > Bransjenyheter

Forholdsregler ved bruk av lavfrekvensomformeren

2022-01-19

For det første,lavfrekvensomformerenskal brukes i strengt samsvar med bestemmelsene i brukerhåndboken;

For det andre, utgangsspenningen pålavfrekvensomformerener 220 V AC, som er i et smalt rom og i bevegelig tilstand, så vær ekstra forsiktig. Den bør plasseres på et trygt sted for å forhindre elektrisk støt. Når den ikke er i bruk, er det best å kutte strømforsyningen;

For det tredje, ikke plasserlavfrekvensomformereni direkte sol eller i nærheten av uttaket på varmeren. Arbeidsomgivelsestemperaturen til omformeren skal ikke overstige 40 ℃;

Fjerde,lavfrekvensomformerenvil generere varme under arbeid, så ikke plasser gjenstander i nærheten av eller på den;

For det femte er omformeren redd for vann. Ikke la det bli vått eller dryss på vann